hr   |   en
last update:
30. 04. 2009.

Naziv projekta
Bogatstvo podzemlja nekad i danas - Sveta Barbara

Glavni cilj hrvatskog dijela projekta
Obnova 250 m rudnika Kokel – Sveto Trojstvo u Rudama i osnivanje rudarskog muzeja u prirodi

Glavni cilj slovenskog dijela projekta
Obnova tehničke baštine (5 lokomotiva i 10 vagona) iz rudnika ugljena Senovo i njeno izlaganje na livadi ispred rudnika

Prijavitelji
Grad Samobor (HR) i Općina Senovo (SLO)

Glavni elementi projekta (HR)
 

Nacionalni partneri (HR)
Zagrebačka županija, Turistička zajednica Zagrebačke županije, Kulturno umjetničko društvo Oštrc, Osnovna škola Rude

Strateški partner
Rudarsko geološko naftni fakultet Zagreb

Vrijednost projekta
277.645 EUR

Način osiguranja sredstava
75% PHARE predpristupni fond Europske unije (208.500 EUR), 25% (69.945 EUR) vlastito financiranje, od toga:
     Grad Samobor 44.945 EUR,
     Zagrebačka županija 12.500 EUR
     Turistička zajednica Zagrebačke županije 12.500 EUR

Trajanje projekta
17 mjeseci (ožujak 2007 – kolovoz 2008)

Projektni tim
Marica Jelenić, voditelj projekta (grad Samobor), Josip Lebegner, Lovorka Vlahović, Štefica Lustek, Silvija Koščica i Lidija Miščin

Dijelovi projekta

 

Grad Samobor je 9.3.2007. potpisao ugovor s Ministarstvom financija Republike Hrvatske o korištenju sredstva iz PHARE predpristupnog fonda Europske Unije za projekt "Sveta Barbara".
Vrijednost projekta iznosi 277.645 EUR (2.045.550 HRK), od čega je Grad Samobor s partnerima osigurao 25% sredstava dok sukladno pravilima natječaja, EU financira preostalih 75% projekta.
Projektom će se obnoviti dijelovi rudnika Kokel i Sveto Trojstvo u Rudama za njihovo otvaranje za javnost u formi rudarskog muzeja. Projekni tim će pod vodstvom dogradonačelnice Grada Samobora Marice Jelenić upravljati projektom.
Otvorenje rudarskog muzeja planira se na Dan Grada Samobora 26. srpnja 2008. godine.

Sam projekt dovršen je početkom 2006. i predan na natječaj EU raspisan u okviru INTERREG IIIA Programa za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska. Projekt je ocijenjena s visokih 92,5 bodova (od mogućih 100) i jedan je od dvadesetak projekata koji su nakon stroge evaluacije dobili zeleno svijetlo stručnog međunarodnog povjerenstva i koji su predloženi za financiranje iz PHARE predpristupnog fonda EU.

Projekt je rađen u suradnji s prekograničnim slovenskim partnerima. Prijavitelji projekta su Općina Senovo i Grad Samobor. Slovenski partneri su Turističko društvo Senovo, Rudnik Senovo (u zatvaranju) i OŠ Senovo, a hrvatski Zagrebačka županija, Turistička zajednica Zagrebačke županije, OŠ Rude, Kulturno umjetničko društvo Oštrc i Rudarsko-gološko-naftni fakultet iz Zagreba.

 

Projekt Sveta Barbara sastoji se na obje strane granice od 5 radnih paketa, sa sličnim aktivnostima kod oba prijavitelja.

WP1 Upravljanje projektom
 

Vođenje projekta je strukturirano na način, koji je opisan u prijavnici. Za namjene projekta osnovan je prekogranični Zajednički Odbor Projekta (ZOP) koji je sastavljen od predstavnika Slovenskih i Hrvatskih prijavitelja i partnera. Vođenje ZOP-a će vršiti funkcionalni vođa- predstavnik slovenskog dijela projekta. ZOP će svojim djelovanjem i koordinacijom aktivnosti kao i zajedničkim donošenjem odluka, osigurati nesmetan i dobro vođen napredak projekta na obje strane. Vođa projekta je zadužen za koordinaciju i upravljanje projektom na nacionalnoj razini, dok je projektni tim nadzorni organ. ZOP je strateški organ koji će se sastati najmanje četiri (4) puta tijekom trajanja projekta i više ako će to biti potrebno. Projektni tim je odgovoran za upravljanje i provedbu projekta, promociju i odnose sa javnošću na obje strane granice, a vođa projekta je »izvršno tijelo«. Vođa projekta će svakodnevno izvještavati članove projektnog tima i funkcionalne partnere. Odgovoran je i za koordinaciju projekta na nacionalnoj razini.

Hrvatski projektni tim sastoji se od šest (6) čanova: Marica Jelenić – project manager, Lovorka Vlahovic – project assistant, Štefica Lustek, Josip Lebegner, Silvija Koščica i Lidija Miščin.

WP2 Sredstva informiranja
 

Svrha ovog radnog paketa je informiranje sveukupne javnosti na obje strane granice o napretku projekta. Za potrebe informiranja javnosti na hrvatskoj strani, održat će se tri (3) novinske konferencije.

Radi bolje prepoznatljivosti, vanjski stručnjaci su stvorili vizualni identitet, isti za obje strane, koji se koristi u sredstvima informiranja. Kao sredstvo informiranja djeluje i web stranice oba prijavitelja (Samobor i Senovo). Na taj se način javnosti osigurava lagan i jednostavan pristup najnovijim informacijama o napretku projekta (na nekoliko jezika).

Obje će web stranice imati linkove na ostale turističke stranice u zemlji i inozemstvu. Unošenje podataka je odgovornost prijavitelja.

Pisanim materijalima promovirat će se projekt i rezultati projekta. Prije završetka projekta Sveta Barbara završiti će se zajednička brošura tiskana na četiri (4) strana jezika.

WP3 – Obnova rudnika u Rudama
 

Ovaj radni paket je esencijalni dio hrvatskog dijela projekta koji će rezultirati s obnovljenih 250 metara rudnika. Radove, prema zakonskim okvirima, ne mogu izvoditi prijavitelj ili partneri nego jedino vanjski ugovaratelj koji posjeduje dozvolu za obavljanje rudarske djelatnosti, izabran javnim naječajem. Projektnu dokumentaciju za natječaj priprema Rudarsko geološko naftni fakultet iz Zagreba, inače strateški partner na projektu.

U okviru ovog radnog paketa, vanjski izvođač će prokopati novi tunel (potkop) do rova Sveto Trojstvo duljine 110 m, urediti stare otkope od spomenutog rova Sveto Trojstvo do rova Kokel duljine 50 m i sanirati potkop Kokel u duljini 90 m. Radovi bi trebali biti gotovi do 26.srpnja, 2008.

Tijekom radova biti će osigurane tri razine nadzora: 1. periodički nadzor strateškog partnera, 2. povremeni nadzor nadležnih inspekcija kako bi se već u tijeku radova uklonili eventualni nedostaci i 3. dnevni nadzor stručne osobe s referencama na sličnim poslovima.

Pogledajte galerije slika: Radovi na ulazima u rovove i U rudniku

WP4 Poučna rudarsko botanička staza i geološka zbirka
 

Na hrvatskoji strani će ovaj radni paket rezultirati sa 1,5 km rudarsko botaničke staze u sklopu koje se nalaze i obnovljeni rudnici Kokel i Sveto Trojstvo. Paket počinje izradom projekta staze, zatim slijedi njeno uređenje, postavljanje opremljenog info punkta (drvene kućice) pred ulaz u rudnik i info tabli na početku i na kraju poučne staze te obavještajnih ploča duž staze. Za spomenutu opremu i signalizaciju nije potrebno imati građevinsku dozvolu.

U Osnovnoj školi Rude postavit će se ogledni ormar sa 200 minerala. Minerali će se prikupiti terenskim radom članova KUD-a Oštrc i donacijom slovenskog partnera (Osnovna škola Senovo). Obilježavanje minerala obavit će vanjski stručnjak geolog. Nositelj aktivnosti oko osnivanja minerološke zbirke će biti OŠ Rude i KUD Oštrc, za turističku signalizaciju, projekt staze i nabavku opreme zadužena je Turistička zajednica Zagrebačke županije, a za fizičke radove na uređenju staze KUD Oštrc. Prijavitelj je unaprijed osigurao pismenu suglasnost svih vlasnika katastarskih čestica preko kojih ide već postojeća šumska staza.

Pogledajte galerije slika: Uređenje staze (i izrada stepenica) i Minerološka zbirka

WP5 Seminar za osposobljavanje vodiča
 

Cilj seminara je osposobljavanje 10 lokalnih turističkih vodiča u Hrvatskoj. Vodiči trebaju svladati vještine vođenja grupa kroz turističko iI kulturno blago Svete Barbare.

Na Hrvatskoj strani granice za ovu aktivnost je odgovoran KUD Oštrc koji će pripremiti program seminara, odabrati kandidate i organizirati šesto- dnevnu (6 dana) nastavu. Obuka će se satojati od teoretskog i praktičnog dijela. Održat će se terenska nastava u rudnicima na Sljemenu, u Tehničkom muzeju, Idriji i u Rudama. Predavanja će voditi vanjski sručnjaci za turizam, geologiju, obrazovanje i etnologiju. Kandidatima će se nakon ispita podijeliti uvjerenja kao dokaz da su uspješno završili seminar tj. osposobljavanje.

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Town of Samobor and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
Delegacija Europske komisije u RH
Ministarstvo financija RH
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka RH
Grad Samobor
 
This project is funded by the financial assistance of the European Union.
The European Union is made up of 25 Member States who have decided to gradually link together their know-how, recources and destinies. Together, during a period of enlargment od 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms.
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.